אירועים

כנס "חדשות בדרכים עתיקות" בנושא דרך הבשמים

  • חמישי, פברואר 27, 2020 - שישי, פברואר 28, 2020
  • 09:00 - 14:00

יום חמישי, 27 בפברואר, 2020, בשעה 09:00 - יום שישי, 28 בפברואר, 2020, בשעה 13:00

חדשות בדרכים עתיקות - בעקבות הגילויים החדשים של דרך הבשמים

מדרשת שדה בוקר מארחת כינוס בו עתידים להשתתף חוקרים, ארכיאולוגים, טיילים, ומומחי תיירות ושימור מהארץ ומחו"ל. הכינוס הוא פרי יוזמה משותפת של מדרשת שדה בוקר, הספרייה האזורית ובית ספר שדה שדה בוקר והוועדה המדעית לדרכי תרבות של איקומוס ישראל, ושותפים נוספים בהם תיירות הר הנגב, רשות העתיקות ומרכז תרבות איטליה. כינוס זה הוא המשך של שיתופי פעולה קודמים בכנסים שעסקו בנושא דרכי הבשמים.

הכינוס יתמקד בגילוי של קטע הדרך ממעלה מחמל עד מיצד גרפון שעל הנתיב המרכזי של דרך הבשמים ובהשלכות המחקריות של הגילוי. יידונו מספר נושאים מרכזיים נוספים בהם חדשות מתחום המחקר של דרכים עתיקות בדרום הארץ ודרכי תרבות במאה ה-21 כולל היבטים על תיירות מורשת ופיתוח אזורי.

מדובר במקטע קצר באורך של כ-7 ק"מ המחבר בין שני חלקי דרך מוכרים ושמורים היטב, ממעלה מחמל עד מיצד גרפון. לאורך המקטע נתגלו שש תחנות אבני מיל ובהן אחת עשרה אבנים שעל חלקן מופיעות כתובות בשפה היוונית והלטינית. בכתובות מוזכרים שמותיהם של הקיסרים ספטימיוס סוורוס ופרטינקס, ששלט למשך 86 ימים בלבד. הגילוי התאפשר בזכות מחקר מקדים של צוות בית ספר שדה ומסע רגלי באזור שהתקיים בחודש פברואר 2018.

הכינוס יאפשר דיון במגוון שאלות בהן: מה היו הגורמים לקביעת תוואי הדרכים, מהו סוג הסחורות שעבר בהן, האם קיים קשר עם חרותות הסלע, מה ניתן ללמוד מהכתובות על אבני המיל לאורך הדרכים. וכן, מהי המהות ומהי המשמעות של דרכי תרבות במאה ה-21, מי הם ההולכים בדרכים אלה כיום והנוסעים בהן, מהם ההיבטים היישומים של פיתוח הדרכים כחלק ממערך מקומי ואזורי בכלל וכחלק מקידום תיירות מורשת בפרט. כיצד מנהלים אתר מורשת עולמי לינארי כדרך תרבות, וכיצד שומרים על האתר ודואגים לתחזוקה שוטפת של הדרך ורכיביה.

את הכינוס ילווה סיור מקצועי באזור קבר השייך שמעל בורות נחל עבדת ברמת מטרד, בו עברה דרך עתיקה ושלאורכה נתגלו חרותות סלע וכתובות מתקופות שונות. במהלך הסיור ייבחנו הכתובות.

הכנס יתקיים במדרשת בן-גוריוןף אולם אוונס

להרשמה

www.fee.co.il/road

יום חמישי, 27.02.2020

09:00

התכנסות

09:30

ברכות - מנכ"ל מדרשת שדה בוקר

אדר' ערן מרדכוביץ' - יו"ר איקומוס ישראל

נציג משרד התיירות

10:00

מושב ראשון: דרכים עתיקות

יו"ר: יגאל גרנות, מדרשת שדה בוקר

'נבטי-מסחרי' או 'רומי-צבאי': מחקר דרך הבשמים בין עבדת

לפטרה מאז 1934 ועד חידושי השנים האחרונות

פרופ' חיים בן-דוד, המכללה האקדמית כנרת

מערך הדרכים בלימס פלשתינה ומשמעותו בחקר התקופה הביזנטית

ניר לצט בן עמי, רשות העתיקות

11:30-11:45 - הפסקה

המשמעות הגיאולוגית והגיאומורפולוגית של דרכי הבשמים

ד"ר עמיר אידלמן, גיאולוג

סימוני דרך ומתקנים שליוו דרכים בתקופות הקדומות בהר הנגב

ד"ר טלי גיני, רשות העתיקות

14:15-13:15 הפסקת צהריים

14:15 מושב שני: דרכי תרבות במאה ה- 21 : משמעות, אתגרים בניהול ופיתוח תיירות

יו"ר: אדר' עדי סלע וינר, איקומוס ישראל

דרכים עתיקות והיסטוריות כדרכי תרבות

מיכל הלוי בר, איקומוס ישראל

בין אדם למקום - בין דרך ארץ לדרך תרבות

אורית בורטניק, רשות הטבע והגנים

פיתוח תיירות מדברית בישראל לאורך ציר דרכי המור והלבונה

ד"ר שחר שילה, תיירות הר הנגב ואוניברסיטת בן גוריון

16:45-16:30 הפסקה

חוויית ההליכה בדרכי הבשמים ובשבילים החדשים

מתדיינים שוקה רווק וליאור שווימר, רשות הטבע והגנים

17:30 מושב שלישי:חידושים בדרכי הנגב

יו"ר: משה עינב

Overview of the Incense road from Hadhramautto Petra

Prof. David Graf, University of Miami

דרכים עתיקות בערבה - ראשיתן והקשרן

ד"ר עוזי אבנר, מרכז מדע ים המלח והערבה

20:00-19:00 הפסקת ערב

דרכי הנחושת בערבה וסביבותיה

פרופ' ארז בן יוסף, אוניברסיטת תל-אביב

ארכיאולוגיה לינגוויסטית של דרכי הבשמים: עדויות מהשפות הערביות המודרניות לנוכחות מצרית בד'הופאר

ד"ר לטיציה צ'רקווליני, אוניברסיטת תל-אביב

יום שישי, 28.02.2019

08:00-06:00

סיור מקצועי

סיור באזור קבר השייך שמעל בורות נחל עבדת ברמת מטרד

ד"ר דוידה דגן, רשות העתיקות

09:00-08:00 הפסקת בוקר

09:00 מושב רביעי: הממצאים החדשים במקטע מחמל - מעלה גרפון

יו"ר: זיו יופה, מדרשת שדה בוקר

The political attitude of SeptimiusSeverus to the eastern part of the Empire

Prof. Gian Luca Grassigli, Universityof Perugia

מסעות הקיסרים הסוורים לערביה ויהודה

ד"ר אבנר אקר, אוניברסיטת בר-אילן

החרותת על השביל: הקשר בין חרותות סלע לדרכים עתיקות

ליאור שווימר, אוניברסיטת בן-גוריון ורשות הטבע והגנים

11:45-11:15 הפסקה

דרכי המצודות בתקופת הברזל ובתקופה הפרסית

ד"ר יגאל ישראל (לשעבר) רשות העתיקות

הדרך הלוך והדרך חזור - מבט מצפון

ד"ר יותם טפר, אוניברסיטת חיפה

13:30 סיום

לפרטים:

ziv1.boker@gmail.com

לרכישת חדרי לינה ו/או ארוחות:

http://sdeboker.co.il/ או 08-6532016

תפריט נגישות