אודות

אודות

ספרייה אזורית רמת הנגב, מדרשת שדה בוקר היא הספרייה הציבורית הראשית והמרכזית במועצה האזורית רמת הנגב. מכילה אוספים ייחודיים בארץ בתחומי מדעי הסביבה , ג...

נהלי השאלה

נהלי השאלה

נהלי השאלה: כלל תושבי המועצה האזורית זכאים לפתוח כרטיס קורא בספרייה האזורית. התושבים יפקידו המחאת ביטחון בגזרות תאגיד המדרשה על-סך 200 ₪, לחיוב רק לאח...

נגישות

נגישות

נגישות לשירות בספרייה בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ספריית מדרשת שדה בוקר מציעה לקהל הקוראים את השירותים הבאים: מכשיר טמ"ס (טלוויזיה במ...

חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975

חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975

הגדרות 1. בחוק זה – "השר" – שר החינוך והתרבות; (תיקון מס' 1) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007 "ספר" – ספר, כתב עת, עיתון או דבר דפוס אחר, סרט, תקלי...

הקוד האתי של ספרני ישראל

הקוד האתי של ספרני ישראל

עיקרי ערכי המקצוע הספרן הוא בעל השכלה מקצועית וממלא תפקיד מרכזי בתחומי האיסוף, השמירה והפצת המידע. הספרן משתייך למקצוע בעל מחויבות לחופש אינטלקטואלי ע...