אודות

נהלי השאלה

נהלי השאלה:

 • כלל תושבי המועצה האזורית זכאים לפתוח כרטיס קורא בספרייה האזורית.
 • התושבים יפקידו המחאת ביטחון בגזרות תאגיד המדרשה על-סך 200 ₪, לחיוב רק לאחר אבדן, השחתה או אי החזרה של ספר. הקוראים רשאים לשאול עד 10 פריטים במקביל.
 • עובדי תאגיד מדרשת שדה, לרבות סגל ההוראה של התיכון, עם הצגת כרטיס עובד תקף ואינם נדרשים להפקיד המחאת ביטחון. יבצעו טופס טיולים בספרייה בסיום עבודתם.
 • תלמידים מהתיכון לחינוך סביבתי מפקידים המחאת ביטחון עם תחילת שנת הלימודים, מחויבים לחתום על טופס פתיחת כרטיס קורא בספרייה, וכן על טופס התחייבות להחזרה בזמן עם ביצוע כל השאלה. רשאים להוציא עד שלושה פריטים במקביל, לא יותר מסרט די-וי-די אחד, ואינם רשאים להוציא פריטים חדשים מהתצוגה. בסוף שנת הלימודים יבצעו טופס טיולים.
 • תלמידי בי"ס היסודי "צין" רשאים לשאול עד ספר אחד, במידה ולהוריהם קיים כרטיס קורא לפי הנהלים לעיל. במקרים אלו ההורים יהיו אחראים על החזרת הפריטים לספרייה.
 • חניכי מכינת הנגב ראשים להוציא עד ספר אחד במקביל, לאחר הפקדת המחאת ביטחון על-סך 100 ₪ בגזברות.
 • מדריכי בית-ספר שדה רשאים להוציא עד ספר אחד במקביל – באחראיות בית הספר.
 • חיילי יחידת ההסברה "נגב" רשאים להוציא עד ספר אחד במקביל ויבצעו טופס טיולים בסיום שירותם ביחידה. באחראיות בית ספר שדה.
 • פריטים חדשים בתצוגה ניתן להוציא רבע שעה לפני הסגירה.

 

לתשומת לבכם:

 • תקופת ההשאלה לכלל הפריטים היא עד 4 שבועות.
 • הארכת השאלה לפריטים מחייבת הבאתם לספרייה.
 • לא ניתן להאריך פריטים המוזמנים על-ידי קורא אחר.

 

אזור אישי באתר הספרייה (לאחר התחברות עם שם משתמש וסיסמה) מאפשר:

 • מצב השאלות נוכחי ותאריכי החזרה.
 • הזמנת ספרים מושאלים.
 • היסטוריית השאלות.
 • עדכון פרטים אישיים.

תפריט נגישות