הודעות לקוראים

הודעות

סגירת הספרייה עקב המצב הבריאותי

סגירת הספרייה עקב המצב הבריאותי

שימו לב! בעקבות המצב הבריאותי עקב התפרצות נגיף הקורונה, הספרייה האזורית תהיה סגורה עד להודעה חדשה!
המשך קריאה: סגירת הספרייה עקב המצב הבריאותי